Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Fort 13 Jilava’ Category

Adobe Photoshop PDF

89fff8cabf567a03e1f28b2164db4962ff92f5fb

camera-neagra_5

Fort 13, Jilava Prison. Bucharest.

Portas Abertas (Open Doors) is an international participatory artistic project organised by Fórum Eugénio de Almeida on the occasion of its opening in the former Palácio da Inquisição, marking the start of the cultural and artistic activities to be presented in this new space in Évora, Portugal.

The historical connotation of the building—the former Palace of the Inquisition—demands a responsible reflection on its memory. Creators from around the world are invited to submit works for the inaugural exhibition at Fórum Eugénio de Almeida, which will be held from 11 July to 15 September 2013. Based on a reflection on the origins of the Fórum building, Portas Abertas seeks to open debate on questions of intolerance in the past and in the present. 

With the Portas Abertas project, the Fórum intends to reflect on historical facts related to intolerance and repression under the Inquisition that, as is common knowledge, transcend the local and temporal context. The theme of discrimination seeks to emphasise that art, through collaborative international action, can open doors for intercultural dialogue, as a foundation for the construction of a fairer, more plural, tolerant and inclusive society. With this project, the Fórum marks its position and demonstrates its clear commitment to contemporary creation, crossing boundaries and overcoming the elitism frequently associated with the traditional notion of the „museum”; to networked culture and the dynamics of cooperation on a worldwide scale, and therefore to internationalisation.

http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/forum/v

Reclame

Read Full Post »

State of exception is the first artistic intervention – a site-specific installation – from a larger project with the same name which will take place in Summer 2012 at Fort 13 Jilava. It is not only an art exhibition but also a civic initiative which aims at a critical approach to Fort 13 as a collective site of memory (lieu de mémoire).

Alexandru Potecă builds an anti-memorial as a pretext for reflecting on the limits of a museum-based approach to a past marked by the extreme situation of the state of exception. Placed in the Black Chambers of the Fort, the two sets of objects from the private human sphere are reduced to an expressive common denominator, losing their use value and personal significance. In this way the objects become autonomous and inaccessible. Since they did not belong to those who were imprisoned here, the objects lack documentary value and cannot be reduced to their memory as witnesses of the past. In this manner the necessary distance needed for the personal effort of understanding is created. What matters lays beyond this frozen scenography of objects as the materialization of the distance-memory. Our position as spectators becomes a privilege and the impact of the place’s authenticity represents the chance for a personal evaluation of the situation. We are free to think and understand beyond the official media, in the original space of the abuse engendered by the state of exception.

The term state of exception is taken from the juridical literature and refers to those historical situations in which governing crosses the boundary between the juridical and the political, as well as between democracy and absolutism in favor of the political and of absolutism. It is impossible to unidirectionally emphasize the succession of states of exception from the last century of dictatorial abuses without falsifying the history of Fort 13. This, alongside the almost intact conservation of the original conditions of detention, make Fort 13 the ideal setting for a mediation on the ways in which past facts find their correspondent in present practices. Past worship for the sake of memory alone does not tell us anything about the role memory should play in the present. Memory can be threatened by both the erasure of information and its abundance in official histories and databases, which direct the public’s reception of information. In addition, the selection and organization of past facts can be motivated by political purposes.

Fort 13 cannot be visited without official approval due to its politic-administrative position and the lack of a separated entrance from that of the active penitentiary. Hence, the temporary solution for public access is the organization of temporary events. Lacking financial resources, the Bucureşti Jilava Penitentiary has striven to conserve the Fort, which is in an advanced state of disrepair. The prisoners have the task of maintaining, cleaning and repairing the Fort. They are also the ones who helped in putting together this on-site artistic intervention. The management of the National Administration of Penitentiaries as well as that of the Bucureşti Jilava Penitentiary support those cultural initiatives that target the opening of Fort 13 to the public.
Adina Arvanitopol,
Project Coordinator

2 copy

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Foto: Andrada Caţavei
www.collagecity.org

Read Full Post »

Foto: Andrada Caţavei
www.collagecity.org

Read Full Post »

Intervenţie artistică de tip instalaţie site-specific

Artist: Alexandru Potecă

Coordonator proiect: Adina Arvanitopol

Proiect susţinut de: Collage City.Arta.Arhitectura.

www.collagecity.org

Parteneri:

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

www.anp-just.ro

Penitenciarul Bucureşti Jilava

www.penitenciaruljilava.ro

Partener media: Modernism

www.modernism.ro

Perioada: 19 decembrie 2011 – 1 martie 2012

Vernisaj: 19 decembrie, ora 13:00

Locaţie: Fort 13, Penitenciarul Bucureşti Jilava

Detalii locatie: http://www.penitenciaruljilava.ro/psbj-contact-adresa-telefon-fax-email.html

Condiţii de acces la vernisajul expoziţiei Starea de excepţie I Fort 13 Jilava, Penitenciarul Bucureşti Jilava

Accesul vizitatorilor se va face pe baza documentului de identitate. Telefoanele, aparatura foto, audio, video, suporturile electronice de stocare a informaţiei vor fi predate la intrarea în incinta penitenciarului, urmând a fi recuperate la ieşire.

Starea de excepţie I este prima intervenţie artistică de tip instalaţie site-specific, din cadrul proiectului cu acelaşi nume, ce urmează să se desfăşoare în vara anului 2012 la Fort 13 Jilava. Nu este doar o expoziţie artistică, ci şi un demers civic ce vizează debutul unei gândiri critice asupra Fortului 13 ca loc al memoriei colective.

Alexandru Potecă construieşte un anti-memorial, pretext pentru a reflecta asupra limitelor muzeificării trecutului marcat de situaţiile extreme ale stării de excepţie. Cele două ansambluri de obiecte ale universului intim uman, plasate în Camerele Negre ale Fortului, sunt reduse la un numitor comun expresiv, pierzându-şi valoarea de întrebuinţare şi încărcătura individuală. Astfel obiectele devin autonome şi inaccesibile. Neavând valoare documentară – nu au aparţinut celor care au trecut pe aici ansamblul nu poate fi redus la memoria obiectelor ca martori ai trecutului. Se creează distanţa necesară, de unde începe efortul personal al înţelegerii. Ceea ce contează se află dincolo de acestă scenografie îngheţată a obiectelor, văzută ca materializare a memoriei-distanţă. Condiţia noastră de spectatori devine un privilegiu, iar impactul cu autenticitatea locului reprezintă şansa unei evaluări pe cont propriu a situaţiei. Suntem liberi să gândim şi să înţelegem dincolo de zonele de comunicare oficiale, în chiar mediul natural al abuzului săvârşit de stările de excepţie.

Sintagma stare de excepţie este preluată din literatura juridică şi se referă la situaţiile istorice în care modul de guvernare depăşeste pragurile dintre juridic şi politic, democraţie şi absolutism în favoarea politicului şi absolutismului. Succesiunea de stări de excepţie din ultimul secol de abuzuri dictatoriale, imposibil de scos în evidenţă unidirecţional, fără a falsifica istoria Fortului 13, precum şi păstrarea aproape intactă a condiţiilor iniţiale de detenţie sunt cadrul perfect pentru a medita asupra modului în care faptele trecutului au corespondent şi în practicile prezentului. Cultul memoriei doar de dragul memoriei nu ne spune nimic despre rolul pe care ea ar trebui să-l joace în prezent. Istoriile oficiale şi bazele de date direcţionează receptarea, memoria fiind ameninţată atât de ştergerea informaţiilor, cât şi de abundenţa lor. Selectarea şi organizarea faptelor trecutului sunt dictate de raţiuni politice.

Situaţia juridico-administrativă a Fortului 13 Jilava şi inexistenţa unei căi de acces separată de cea a penitenciarului activ nu permit vizitarea acestuia fără aprobare. Derularea unor evenimente este soluţia momentană ca acest loc să fie deschis publicului. Fără a beneficia de fonduri special alocate, Penitenciarul București Jilava s-a străduit să întreţină Fortul 13, aflat într-o stare avansată de deteriorare. Sarcina întreţinerii, curăţenie şi reparaţii, revine deţinuţilor, cei care au şi ajutat la realizarea acestei intervenţii artistice in situ. Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cea a Penitenciarului București Jilava sprijină iniţiativele culturale ce vizează deschiderea Fortului 13 publicului.

Coordonator proiect: Adina Arvanitopol

Contact:

Alexandru Potecă

Tel.: 0725 917 725

E-mail: potecaa@yahoo.com

Cristian Erving Micu,

Purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Bucureşti Jilava

Telefon 0757 087 957, 021 457 0182

Fax: 021 457 0164

E-mail cristi.micu@anp.gov.ro

 

Read Full Post »