Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘The Golden Flat’ Category

Reclame

Read Full Post »

The Golden Flat – Last carnival is further proof that what matters in the way we look at an object or we relate to a situation are the unusual perception and connections that occur upon contact with the object of observation. By forcing the concepts a little, we can talk about a postproduction labour using ready-made material.
It is an installation about old and worn objects, devoured by their own functionality, unable to induce any emotional or aesthetical attachment to an easygoing beholder, but which prove to be a source of aesthetic and conceptual unpredictability.  Where there’s almost nothing to see or think, we discover another way of relating to the past that survives by hybrid forms, within the most unexpected formal or emotional configurations.
Beyond the documentary value of the environment installed within the exhibition area – all items came from modest homes of 70s and 80s and were recently recovered – we discover the delight of transgression, of leaping beyond the convenience of visual observation and thinking. The old functional assembly of an ordinary house turns into a surprising baroque theatre. The furniture and hundreds of accessories are transformed by means of artistic practices. A dramatic reversal of the situation, where the never ending objects that we still find in many private spaces, break out within a new symbolic, de-structured range – the carnival.
The object sculpture is an older pursuit of Alexandru Potecă, this time however the quest is not just about aesthetics. This exhibition is supported by a documentary approach, similar to that of urban ethnography, about which the artist confesses: “documenting, searching and purchasing of all items, as well as meeting their possessors, prove as much tempting as the new identity I intend to confer to this space of inhabitation”.
Alexandru Potecă is planning to make an object book (interactive) summarizing the approach that led to the installation The Golden Flat – Last carnival.

Adina Puşcariu
Project Coordinator

Read Full Post »

The Golden Flat – Ultimul carnaval este o dovadă în plus că ceea ce contează în felul în care privim un obiect sau ne raportăm la o situaţie sunt insolitul percepţiei şi conexiunile care se produc în momentul contactului cu obiectul observaţiei. Forţand un pic conceptele, putem vorbi despre un travaliu de postproductie cu material ready-made.

Este o instalaţie cu şi despre obiecte vechi şi uzate, devorate de propria lor funcţionalitate, incapabile să trezească vreun ataşament emoţional sau estetic unui privitor comod, dar care se dovedesc a fi o sursă de imprevizibil estetic şi conceptual. Acolo unde nu mai e aproape nimic de văzut sau de gândit, descoperim un alt mod de raportare la trecutul care supravieţuieşte prin forme hibride, în cele mai neaşteptate configuraţii formale sau emoţionale.

Dincolo de valoarea documentară a ambientului construit în spaţiul expoziţional – toate obiectele provin din locuinţe modeste din anii ‘70 – ‘80 şi au fost recuperate recent – descoperim plăcerea transgresiunii, a saltului dincolo de comodităţile privirii şi ale gândirii. Vechiul ansamblu funcţional al unei locuinţe obişnuite se transformă într-un neaşteptat teatru baroc. Piesele de mobilier şi sute de accesorii sunt transformate prin procedee artistice. O răsturnare spectaculoasă de situaţie în care obiectele fără sfârşit, pe care încă le mai găsim în multe spaţii private, evadează într-o nouă ordine simbolică, destructurantă, cea a carnavalului.

În spatele acestei expoziţii stă un demers documentarist, apropiat de cel al etnografiei urbane, la fel de incitant ca şi noua identitate a ansamblului. De aici a venit şi ideea ca acest proiect să continue prin realizarea unei cărţi-obiect (interactivă).

Adina Puşcariu
Coordonator proiect

Sponsori:

Temad-Co. SRL

Club Tago Mago

Parteneri media: 24-FUN, RRA, RRC, RFI, Observator cultural, Port.ro,
Hot News, Web PR, Calendar evenimente, Online gallery, Modernism.ro, Senso TV.

Read Full Post »

Văzute în plimbările pe străzile Bucureştiului în căutare de obiecte.

Read Full Post »

De la Jack n-am plecat cu mâna goală. M-am ales cu jumătate de sufragerie.

Read Full Post »

Read Full Post »

Toate imaginile sunt din reviste Flacăra din anii ’70: reclame la apartamente la cheie, mobilier, aparatură şi accesorii.

Read Full Post »

Older Posts »