Feeds:
Articole
Comentarii

Intervenţie artistică de tip instalaţie site-specific

Artist: Alexandru Potecă

Coordonator proiect: Adina Arvanitopol

Proiect susţinut de: Collage City.Arta.Arhitectura.

www.collagecity.org

Parteneri:

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

www.anp-just.ro

Penitenciarul Bucureşti Jilava

www.penitenciaruljilava.ro

Partener media: Modernism

www.modernism.ro

Perioada: 19 decembrie 2011 – 1 martie 2012

Vernisaj: 19 decembrie, ora 13:00

Locaţie: Fort 13, Penitenciarul Bucureşti Jilava

Detalii locatie: http://www.penitenciaruljilava.ro/psbj-contact-adresa-telefon-fax-email.html

Condiţii de acces la vernisajul expoziţiei Starea de excepţie I Fort 13 Jilava, Penitenciarul Bucureşti Jilava

Accesul vizitatorilor se va face pe baza documentului de identitate. Telefoanele, aparatura foto, audio, video, suporturile electronice de stocare a informaţiei vor fi predate la intrarea în incinta penitenciarului, urmând a fi recuperate la ieşire.

Starea de excepţie I este prima intervenţie artistică de tip instalaţie site-specific, din cadrul proiectului cu acelaşi nume, ce urmează să se desfăşoare în vara anului 2012 la Fort 13 Jilava. Nu este doar o expoziţie artistică, ci şi un demers civic ce vizează debutul unei gândiri critice asupra Fortului 13 ca loc al memoriei colective.

Alexandru Potecă construieşte un anti-memorial, pretext pentru a reflecta asupra limitelor muzeificării trecutului marcat de situaţiile extreme ale stării de excepţie. Cele două ansambluri de obiecte ale universului intim uman, plasate în Camerele Negre ale Fortului, sunt reduse la un numitor comun expresiv, pierzându-şi valoarea de întrebuinţare şi încărcătura individuală. Astfel obiectele devin autonome şi inaccesibile. Neavând valoare documentară – nu au aparţinut celor care au trecut pe aici ansamblul nu poate fi redus la memoria obiectelor ca martori ai trecutului. Se creează distanţa necesară, de unde începe efortul personal al înţelegerii. Ceea ce contează se află dincolo de acestă scenografie îngheţată a obiectelor, văzută ca materializare a memoriei-distanţă. Condiţia noastră de spectatori devine un privilegiu, iar impactul cu autenticitatea locului reprezintă şansa unei evaluări pe cont propriu a situaţiei. Suntem liberi să gândim şi să înţelegem dincolo de zonele de comunicare oficiale, în chiar mediul natural al abuzului săvârşit de stările de excepţie.

Sintagma stare de excepţie este preluată din literatura juridică şi se referă la situaţiile istorice în care modul de guvernare depăşeste pragurile dintre juridic şi politic, democraţie şi absolutism în favoarea politicului şi absolutismului. Succesiunea de stări de excepţie din ultimul secol de abuzuri dictatoriale, imposibil de scos în evidenţă unidirecţional, fără a falsifica istoria Fortului 13, precum şi păstrarea aproape intactă a condiţiilor iniţiale de detenţie sunt cadrul perfect pentru a medita asupra modului în care faptele trecutului au corespondent şi în practicile prezentului. Cultul memoriei doar de dragul memoriei nu ne spune nimic despre rolul pe care ea ar trebui să-l joace în prezent. Istoriile oficiale şi bazele de date direcţionează receptarea, memoria fiind ameninţată atât de ştergerea informaţiilor, cât şi de abundenţa lor. Selectarea şi organizarea faptelor trecutului sunt dictate de raţiuni politice.

Situaţia juridico-administrativă a Fortului 13 Jilava şi inexistenţa unei căi de acces separată de cea a penitenciarului activ nu permit vizitarea acestuia fără aprobare. Derularea unor evenimente este soluţia momentană ca acest loc să fie deschis publicului. Fără a beneficia de fonduri special alocate, Penitenciarul București Jilava s-a străduit să întreţină Fortul 13, aflat într-o stare avansată de deteriorare. Sarcina întreţinerii, curăţenie şi reparaţii, revine deţinuţilor, cei care au şi ajutat la realizarea acestei intervenţii artistice in situ. Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cea a Penitenciarului București Jilava sprijină iniţiativele culturale ce vizează deschiderea Fortului 13 publicului.

Coordonator proiect: Adina Arvanitopol

Contact:

Alexandru Potecă

Tel.: 0725 917 725

E-mail: potecaa@yahoo.com

Cristian Erving Micu,

Purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Bucureşti Jilava

Telefon 0757 087 957, 021 457 0182

Fax: 021 457 0164

E-mail cristi.micu@anp.gov.ro

 

Reclame

The Golden Flat – Last carnival is further proof that what matters in the way we look at an object or we relate to a situation are the unusual perception and connections that occur upon contact with the object of observation. By forcing the concepts a little, we can talk about a postproduction labour using ready-made material.
It is an installation about old and worn objects, devoured by their own functionality, unable to induce any emotional or aesthetical attachment to an easygoing beholder, but which prove to be a source of aesthetic and conceptual unpredictability.  Where there’s almost nothing to see or think, we discover another way of relating to the past that survives by hybrid forms, within the most unexpected formal or emotional configurations.
Beyond the documentary value of the environment installed within the exhibition area – all items came from modest homes of 70s and 80s and were recently recovered – we discover the delight of transgression, of leaping beyond the convenience of visual observation and thinking. The old functional assembly of an ordinary house turns into a surprising baroque theatre. The furniture and hundreds of accessories are transformed by means of artistic practices. A dramatic reversal of the situation, where the never ending objects that we still find in many private spaces, break out within a new symbolic, de-structured range – the carnival.
The object sculpture is an older pursuit of Alexandru Potecă, this time however the quest is not just about aesthetics. This exhibition is supported by a documentary approach, similar to that of urban ethnography, about which the artist confesses: “documenting, searching and purchasing of all items, as well as meeting their possessors, prove as much tempting as the new identity I intend to confer to this space of inhabitation”.
Alexandru Potecă is planning to make an object book (interactive) summarizing the approach that led to the installation The Golden Flat – Last carnival.

Adina Puşcariu
Project Coordinator

The Golden Flat – Ultimul carnaval este o dovadă în plus că ceea ce contează în felul în care privim un obiect sau ne raportăm la o situaţie sunt insolitul percepţiei şi conexiunile care se produc în momentul contactului cu obiectul observaţiei. Forţand un pic conceptele, putem vorbi despre un travaliu de postproductie cu material ready-made.

Este o instalaţie cu şi despre obiecte vechi şi uzate, devorate de propria lor funcţionalitate, incapabile să trezească vreun ataşament emoţional sau estetic unui privitor comod, dar care se dovedesc a fi o sursă de imprevizibil estetic şi conceptual. Acolo unde nu mai e aproape nimic de văzut sau de gândit, descoperim un alt mod de raportare la trecutul care supravieţuieşte prin forme hibride, în cele mai neaşteptate configuraţii formale sau emoţionale.

Dincolo de valoarea documentară a ambientului construit în spaţiul expoziţional – toate obiectele provin din locuinţe modeste din anii ‘70 – ‘80 şi au fost recuperate recent – descoperim plăcerea transgresiunii, a saltului dincolo de comodităţile privirii şi ale gândirii. Vechiul ansamblu funcţional al unei locuinţe obişnuite se transformă într-un neaşteptat teatru baroc. Piesele de mobilier şi sute de accesorii sunt transformate prin procedee artistice. O răsturnare spectaculoasă de situaţie în care obiectele fără sfârşit, pe care încă le mai găsim în multe spaţii private, evadează într-o nouă ordine simbolică, destructurantă, cea a carnavalului.

În spatele acestei expoziţii stă un demers documentarist, apropiat de cel al etnografiei urbane, la fel de incitant ca şi noua identitate a ansamblului. De aici a venit şi ideea ca acest proiect să continue prin realizarea unei cărţi-obiect (interactivă).

Adina Puşcariu
Coordonator proiect

Sponsori:

Temad-Co. SRL

Club Tago Mago

Parteneri media: 24-FUN, RRA, RRC, RFI, Observator cultural, Port.ro,
Hot News, Web PR, Calendar evenimente, Online gallery, Modernism.ro, Senso TV.

Văzute în plimbările pe străzile Bucureştiului în căutare de obiecte.

De la Jack n-am plecat cu mâna goală. M-am ales cu jumătate de sufragerie.